Najczęściej kupowane

Informacja

Promocje

§1 Postanowienia ogólne

1  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.kocio.pl (zwany dalej Sklepem) jest: P.P.U.H. „ANIMET” Dariusz Florczyk, ul. Grodowa 16, 43-310 Bielsko-Biała, NIP 937 138 94 39, REGON 070857393, tel. + 48 662 895 341; + 48 662 895 350, adres poczty elektronicznej: info@kocio.pl.

2  Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3  Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.

4  Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień podczas składania Zamówienia.

5  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.kocio.pl.

6  Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod nr tel + 48 662 895 341 lub + 48 662 895 350 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej info@kocio.pl. Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący.

 

§2 Oferta

1  Wszystkie produkty oferowane w sklepie kocio.pl są fabrycznie nowe.

2  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych kocio.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3  Informacje o produktach znajdujące się na stronach internetowych sklepu kocio.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4  Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy kocio.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.

5  Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient będzie o tym informowany drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu w miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep kocio.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

6  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§3 Złożenie zamówienia

1  Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

2  Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.amaloo.pl oraz e-mailem na adres info@kocio.pl.

3  Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

 

§4 Płatności

1  Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

2  Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

  • płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24
  • przelew bankowy na rachunek bankowy nr 50 1020 5558 1111 1475 7860 0062 dane beneficjenta P.P.U.H ANIMET Dariusz Florczyk ul. Grodowa 16, 43-310 Bielsko-Biała

 

§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

1  Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

2  Zamówione towary są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

  • Firma Kurierska DPD: 1-5 dni roboczych. Koszt: 14 zł netto (dotyczy wysyłek krajowych)
  • Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie (prosimy zapytania o koszty wysyłki kierować na maila: info@kocio.pl)

3  Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy kocio.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.

4  Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem info@kocio.pl.

5  Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego poniżej.

6  Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu

7  Zamówione towary można również bezpłatnie odebrać osobiście z siedziby Sklepu (ul. Grodowa 16, 43-310 Bielsko-Biała) po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

§6 Odstąpienie od umowy

1  Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.

2  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: P.P.U.H. „ANIMET” Dariusz Florczyk, ul. Grodowa 16, 43-310 Bielsko-Biała

3  Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: info@kocio.pl.

4  Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

5  Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, Sklep dokona Klientowi zwrotu wartości produktu wraz z opłatą za przesyłkę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

6  Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7  Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości.

8  Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.

9  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

 

§7 Reklamacje

1  Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2  W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

3  Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4  Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: P.P.U.H „ANIMET” Dariusz Florczyk ul. Grodowa 16, 43-310 Bielsko-Biała wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienie nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

5  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.kocio.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.

6  Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym kocio.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym kocio.pl.

 

§8 Dane osobowe

1  Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.kocio.pl.

2  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3  Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.

4  Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§9 Postanowienia końcowe

1  Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego kocio.pl oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.

2  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

3  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

4  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 6 grudnia 2015 roku.